Smrtelné hříchy

Kategorie: křesťanství

Smrtelnými hříchy jsou podle katolického chápání hříchy, které ruší spojení s Bohem a mají za následek ztrátu milosti Boží. Od smrtelných hříchů odlišuje morální teologie méně závažné "lehké (všední) hříchy". Nejtěžšími přečiny byly podle pojetí raného křesťanství modloslužba, smilstvo a vražda. Středověk znal "sedm těžkých hříchů": pýchu, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz