Smlouva

Kategorie: křesťanství

Překlad hebr. termínu berit, který označuje spojeneckou s. posvátné povahy, jež je nosnou kategorií SZ a která se dovolává věrnosti. Jsou v ní obsaženy různé s., všechny potvrzené z Boží iniciativy: s. s Noem a lidstvem po potopě (srov. Gn. 9,8-17), s. s Abrahámem a jeho potomky (srov. Gn 15, 18, Gn 17) a nakonec s. na Sinaji s dvanácti izraelskými kmeny po otroctví v Egyptě (srov. Ex 19-24). Tato s. je samým základem existence lidu - Izraele jako - Božího lidu. V NZ se mluví o nové s., už předpovězené proroky (srov. Jer 31,31-34), zpečetěné krví Kristovou (srov. Mt 28,28, 2 Kor 3,6, Žid 8-9) pro celé lidstvo.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz