Smíšené manželství

Kategorie: křesťanství

Smíšeným manželstvím se rozumí sňatek dvou pokřtěných, z nichž jeden byla pokřtěna v katolické církvi nebo do ní po křtu v jiné církvi vstoupil, a druhý je členem církve nebo církevního společenství, jež nejsou s katolickou církví v jednotě. Podle práva, které platí v latinské církvi, je k uzavření smíšeného manželství zapotřebí výslovného dovolení příslušné církevní autority.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz