Služebník Hospodinův

Kategorie: křesťanství

Obecný výraz zahrnující povšechně zbožné Izraelity, ale zvláště označující postavu, popsanou ve zpěvech Deuteroizaiáše (Iz 40-55), prorocky zaslíbenou osobnost, trpící a poníženou, která nejenže podstupuje utrpení a smrt pro spravedlnost, ale mnohé svým utrpením zachraňuje. Tím, že NZ ztotožňuje s.h. s - mesiášem a dalšími prorockými postavami, spatřuje v této postavě trpícího Ježíše a jeho smírnou a výkupnou smrt.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz