Skutky-milosrdenství

Kategorie: křesťanství

Jde o projevy křesťanské lásky k bližnímu, jimiž křesťan naplňuje Ježíšovo učení »Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec« (Lk 6,36). S.m. se dělí na tělesné a duchovní. K prvním patří: a) sytit hladové, b) napojit žíznící, c) obléci nahé, d) dát nocleh pocestným, e) navštěvovat nemocné, f) navštěvovat vězněné, g) pohřbívat mrtvé. K duchovním s.m. patří: a) poučovat neznalé, b) poradit nerozhodným, c) utěšovat zarmoucené, d) napomínat hříšníky, e) odpouštět urážky, f) snášet trpělivě obtížné osoby, g) modlit se k Bohu za živé i zemřelé.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz