Simonie

Kategorie: křesťanství

Z lat. simonia. Je to hřích, kterého se dopouští, kdo obchoduje s duchovními statky (např. se - svátostmi - CIC 1380 - s - odpustky) a nebo s časnými statky, které se k nim vztahují. Výraz je odvozen od jména Šimona Mága, jenž se pokoušel koupit si od apoštolů Petra a Jana dar uzdravování (Sk 8,9-24).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz