Šimon Stock

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Časové zařazení: 13. století

Sv. Šimon Stock je velmi známý díky legendě, podle které se mu při jeho úpěnlivých modlitbách za řád zjevila Panna Maria, podala mu škapulíř a ujistila ho: „Toto je znamení tobě a tvým. Kdo v tomto oděvu zemře, bude spasen.“ Hodnověrnost zjevení Panny Marie sv. Šimonovi byla novověkými historiky napadena, ve prospěch její historické spolehlivosti naopak hovoří tíživá situace, v níž se společenství bratří v Šimonově době nacházelo: uvnitř řádu napětí mezi zastánci původního poustevnického života a mezi propagátory příklonu k žebravým řádům, zvnějšku nepřátelský tlak diecézních duchovních a konkurence jiných řeholí. V každém případě je třeba opravit později tradované datum zjevení 16. července 1251. Událost se odehrála nejspíše roku 1261 v Aylesfordu.
S jistotou víme, že sv. Šimon Stock pocházel z Anglie a v rozpětí let 1256 - 1265 byl generálním převorem řádu. Karmel tehdy procházel vnitřním tříbením mezi věrností svým poustevnickým počátkům a příklonem k žebravým řádům. V té době začali také karmelitáni na místě vzniku řádu - v údolí wadí ain es-Siah v pohoří Karmel - stavět mohutný klášter. Řádová tradice vidí ve sv. Šimonovi zejména vroucího ctitele Panny Marie a prosebníka za celý řád. Zcela jasně a spolehlivě mluví historické prameny o Šimonově svatosti. Je v nich označován „muž zbožný a opravdový“, „svatý člověk“, který „zazářil mnoha zázraky.“ Zemřel roku 1265 při visitaci v Bordeaux a tam je také pohřben.
Památka sv. Šimona se v řádu slaví 16. května, v Čechách a na Moravě je přesunuta na 17. května.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

13. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz