Shromáždění

Kategorie: křesťanství

V náboženském smyslu skupina věřících, shromážděných ve jménu Krista s cílem účastnit se přímo či nepřímo dění křesťanského života. Liturgické shromáždění je hierarchicky uspořádané, na daném místě legitimně k bohoslužebné oslavě shromážděné společenství (srov. SC 6).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz