Sfragis

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: svátosti

Řec. »pečeť«. Byl to znak, kterým pán označoval otroky a zvířata. V oblasti - liturgie a věrouky označuje zvláštní povahu, kterou - duši vtiskují - svátosti - křtu, - biřmování a - svěcení (tzv. nezrušitelná znamení).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

svátostiCopyright iEncyklopedie.cz