Sensus fidei

Kategorie: křesťanství

Lat. »smysl (cit) pro věci víry«. Jde o jistý druh intuitivního chápání, nevázaného na teoretické a racionální postupy, spíše instinktivního (nikoliv iracionálního), jímž přítomnost - Ducha svatého obohacuje církev a jednotlivé věřící v přijímání pravd víry. Je autenticky vysvětlován - učitelským úřadem, jenž se ostatně o něj jistým způsobem opírá. Může se projevovat v podobě četných dokumentů (spisy, - liturgie atd.), z nichž se stává - locus theologicus.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz