Sekulární společnosti

Kategorie: křesťanství

Společenství, která vznikala v 18. stol., ale hlavně ve 20. stol. Jejich členové, - klerici i - laici, slučují vykonávání světského zaměstnání s životem podle evangelijních rad, aniž by nosili zvláštní oděv nebo žili podle mnišské - řehole či nějakým předem stanoveným způsobem života. Právní stav s.s. zůstal nejasný až do té doby, kdy je Pius XII. výslovně uznal konstitucí Provida Mater Ecclesia (1947) a vlastním rozhodnutím Primo feliciter anno (1948) a z hlediska - církevního práva je rozlišil jak od řeholních společenství (řády a družiny), tak od společností bez - slibů. Nejznámějšími Družina sv. Pavla kardinála Ferrariho (paolini), Misionáři království Božího otce A. Gemelliho.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz