Sekularizace

Kategorie: křesťanství

Výraz odvozen z lat. saeculum, »věk«, »svět«. Má řadu významů: a) jako historický, politický a právní pojem se objevil poprvé r. 1646 při předběžných jednáních vestfálského míru. Označuje omezení práv církve ze strany státu v oblasti svrchovanosti, vlastnictví a užívání, a to i bez jejího souhlasu, b) v oblasti církevního práva označuje výstení duchovního z řeholní společnosti nebo přechod do řad světského duchovenstva (CIC, kán 691-693), c) všeobecně se tak označuje ztráta náboženské a církevní dimenze života lidí (synon. zesvětštění).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz