Sdružení věřících

Kategorie: křesťanství

Společnosti, »v nichž věřící, jak - kněží, tak - klerici a - laici usilují společnou činností o dokonalejší život nebo o šíření veřejné bohoslužby či křesťanského učení nebo o jiný druh - apoštolátu, jako je - evangelizace, charitativní činnost, prodchnutí světského života duchem křesťanství« (CIC 298). Tyto společnosti mohou být veřejné, když je vytvářejí příslušné církevní úřady, nebo soukromé, když vzniknou soukromou dohodou mezi věřícími.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz