Schola cantorum

Kategorie: křesťanství

Lat. »škola pěvců«. Kdysi dávno označoval část chrámové lodi v blízkosti - presbytáře, která byla o pár schodů zvýšena a kde měli své místo zpěváci. Dnes se tak nazývá skupina zpěváků, která při obřadech zpívá bohoslužebné texty sama nebo zpívá střídavě se shromážděním.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz