Schönstattské dílo

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Hnutí mariánské a apoštolské obnovy, založené 1914 p. Josefem Kentenichem (1885-1968) ve svatyni »třikrát zázračné Matky S.« u Vallendaru na Rýnu. Dnes zahrnuje s. sdružení světských kněží, Mariiných bratří, Mariiných sester, s. žen a díla s. rodin, apoštolskou unii, tvořenou nezávislými společenstvími kněží, mužů, žen a rodin, apoštolskou ligu, ke které přísluší komunity členů a spolupracovníků. Pod heslem »mariánské křesťanské utváření světa« a »nový člověk v novém společenství« je posláním s.d. spolupracovat na celkovém obnovení křesťanského života v církvi a ve světě, zvláště výchovou - laiků podle asketického a pedagogického modelu vypracovaného J. Kentenichem. - Pallotini.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutíCopyright iEncyklopedie.cz