Saul

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

První král Izraele žil asi od r. 1050 do 1000 př. Kr. Za pomoci soudce a proroka Samuela se mu podařilo, jak dosvědčuje bible, spojit svaz kmenů pod svým vedením. Později byl snad postižen stihomamem, který se zaměřil na jeho zetě Davida. Po porážce v boji proti Pelištejcům v rovině Jesreel spáchal sebevraždu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz