Satan

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Toto hebrejské slovo znamená "protivník" a vztahuje se k roli satana, který vystupuje ve Starém zákoně jako žalobce a pomlouvač před Božím soudem. Ten, kterého pro jeho pýchu jako "lucifera" svrhl z nebe archanděl Michael, se stává protivníkem Božím, pokušitelem a svůdcem. V křesťanství je přímo ztělesněním zla, "ďáblem" a knížetem pekla.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz