Samuel

Kategorie: Bible osobnost

Podkategorie: Starý zákon

Protože Filištíni (viz Pelištejci) utlačovali Izraelity, požadoval národ krále. Prorok Samuel proto pomazal Saula na krále. Saul později upadl v nemilost a králem se stal David. Podle židovské tradice byl Samuel pokládán za autora starozákonních knih.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

osobnost

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz