Samaritáni (Samařané)

Kategorie: judaismus

Biblický národ, příbuzný Židům, šel asi od babylónského vyhnanství (6. stol. př. Kr.) vlastní náboženskou cestou, zachovával však věrnost Mojžíšovu zákonu. Ještě dnes žije několik set Samaritánů západně od Jordánu v městě Nábulus (dřívější Sichem) a slaví na své svaté hoře Garizim každoročně pesach podle prastarého ritu. S odvoláním na Ježíšovo podobenství (evangelium sv. Lukáše 10,25-37) se jako samaritáni rádi označují i ošetřovatelé nemocných.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz