Sakristie

Kategorie: křesťanství

Ze středověké lat. (odvozeno od sacer, »svatý«, »posvátný«). Místnost spojená s chrámem (obvykle přilehlá k - presbytáři), kde si kněz obléká bohoslužebná roucha pro náboženské obřady a kde se uchovávají posvátné předměty ( - kalichy, knihy, paramenta).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz