Saduceové

Kategorie: judaismus

Nábožensko-politická strana v židovství, nejdůležitější vedle farizeů, vznikla během 2. stol. př. Kr. z velekněžské vrstvy (sádokovci). Soustřeďovala se na chrámový kult, byla to strana otevřená helénistickým vlivům a spojovala se s aristokracií vládnoucí dynastie Hasmoneovců. Stála skoro v každém ohledu v protikladu k farizeům. Byli antieschatologičtí, nepřijímali víru ve vzkříšení. Po zničení Jeruzaléma r. 70 pro své úzké sepětí s jeruzalémským chrámem ztratila na významu, převahu nabývala farizejská (rabínská) tradice.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz