Sabellianismus

Kategorie: křesťanství teologie

Podkategorie: hereze Trojice

Časové zařazení: rané křesťanství

Bludnou nauku učil kolem r. 215 v Římě usedlý Lybijec jménem Sabellius. Podle jeho učení, někdy též zvanému modalismus, se Bůh zjevil ve třech rolích: jako Otec ve stvoření, jako Syn ve vykoupení a jako Duch svatý v posvěcení. Tři božské osoby jsou tedy jen formou zjevení jednoho boha, ne skutečné osoby. Proti tomuto bludu bojoval římský kněz Hyppolit (viz subordinacionismus), pozdější vzdoropapež. Proti bludu vystoupil i alexandrijský biskup Dionýsius (viz triteismus), který se ovšem dopustil stejné chyby jako Hyppolit tím, že podřídil Syna Otci. Biskup svůj blud odvolal na synodu v r. 262 v Římě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Trojice

teologie

rané křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz