Sabelianismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze Trojice

Časové zařazení: 3. století

Trinitární blud 3. stol. nazvaný po teologu Sabeliovi. Ten hlásal nauku, podle které jediný Bůh Otec se zjevil jako »Otec v Synu« pod »maskou« Ježíše z Nazareta, takže Bůh sám trpěl na kříži (tzv. patripasianismus) a po nanebevstoupení se projevil v podobě Ducha svatého. Sabelius byl vyobcován papežem Kalixtem I. V každém případě jeho nauku o třech »formách« (způsoby, lat. modi, odtud - modalismus), které přijala jediná Boží přirozenost, vyznávali v polovině 2. stol. četní biskupové Pentapole. Proti s. bojoval alexandrijský biskup Dionýsius Veliký.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

3. století

hereze

TrojiceCopyright iEncyklopedie.cz