Sabaot

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Sabaot (sebaóth, zástupy), množné číslo hebrejského slova saba - vojsko, označuje ve Starém zákoně zástupy vojska. Slovo se často uvádí spolu s Jahve, Jahve Sabaot (Hospodin zástupů). Je to staré označení Boha, který trůní na schránce smlouvy nad izraelskými nebo nebeskými vojsky. Význam sabaot vystupuje zřetelně ve spojení s Božím jménem Elohim a tetragramem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz