Ruská pravoslavná církev

Kategorie: křesťanství

Místní zařazení: Rusko

Po křtu knížete Vladimíra I. (*978 - +1015) se křesťanství šířilo v kyjevské říši (944 - 1054). Metropolita kyjevský nosil se svolením mateřské církve v Konstantinopoli titul "velký autokefalní arcibiskup". Roku 1051 vznikl jižně od Kyjeva jeskynní klášter, který sloužil jako výchozí stanice pro christianizaci Ruska. Ve 13. stol. vystoupil metropolita moskevský na vrchol všech arcibiskupů; brzy převzal dědictví kyjevské a nazýval se "metropolita Kyjeva a celé Rusi". Roku 1448 se ruská pravoslavná církev stala autokefalní, tj. oprávněnou dosazovat sama svou nejvyšší hlavu, patriarchu. Veliký účinek nemělo povýšení hodnosti kyjevského metropolity, podporovaného Konstantinopolí a Římem, který si přidal r. 1458 titul "metropolita Kyjeva, Haliče (země severně od Karpat) a celé Rusi". Po zániku byzantské říše r. 1453 postavení moskevského metropolity ještě vzrostlo. R. 1589 došlo k založení patriarchátu Moskvy a celé Rusi, který výslovně uznal ekumenický patriarcha v Konstantinopoli. V unii brestské (1596) se církev západní oblasti Ukrajiny připojila k římské církvi, což ruská pravoslavná církev nesla velice těžce. Car Petr I. vyměnil úřad patriarchy r. 1721 za "Nejsvětější vládnoucí synod", který nadále podléhal kontrole státu. V 18. stol. se Feofan Prokopovič přičinil o rozsáhlou reformu církve, a je proto nazýván "otcem ruské teologie". Po Říjnové revoluci r. 1917 dostal moskevský patriarchát novou tvář; r. 1918 byl vydán dekret o oddělení církve od státu a školy od církve, který však byl r. 1927 zmírněn prohlášením o loajalitě patriarchy vůči sovětskému státu. To také vysvětluje, přes pronásledování křesťanské víry, problematickou spolupráci obou vrchností. Roku 1943 byla zřízena Rada pro náboženské záležitosti při radě ministrů SSSR. V roce 1946 zinscenoval sovětský režim za přispění zkompromitovaných pravoslavných představitelů "synod" řeckokatolické církve na Ukrajině, který napomohl násilnému včlenění řeckokatolické církve do ruské pravoslavné církve. K ekumenické radě církví patří ruská pravoslavná církev od r. 1961. Od sovětského státu byla oddělena "církev katakomb", jejíž členové odešli r. 1929 do podzemí, rovněž pravoslavná církev v zahraničí, která volila emigraci.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

RuskoCopyright iEncyklopedie.cz