Rouhání

Kategorie: křesťanství

Z řec. blasfemia (složeno z řec. blaptein, »urážet « a pheme, »hlas«), doslova »urážlivé slovo«. Výraz urážející Boha, Pannu - Marii, - světce nebo posvátné věci. Druhé přikázání Desatera (»nevezmeš nadarmo jméno Jahveho, tvého Boha«, Ex 20,7, Dt 5,11) směřuje k ochraně Božího jména před urážkou a proti jakémukoliv zneužití (srov. Kat. 2148).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz