Rok odpočinutí

Kategorie: křesťanství

Každý sedmý rok byl u židů rokem, kdy země musela zůstat neobdělaná (Ex 23,10nn, Lv 25,1nn), otrokům se dostalo opět svobody (Ex 21,1), zástavy a půjčky musely být vráceny (Dt 15,1 a d.). To vše, aby se ukázalo, že svrchovaným pánem - Izraele je Bůh. - Jubilejní rok.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz