Římský ritus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Výraz označuje původní liturgický obřad římské církve, jenž se později rozšířil na celou latinskou katolickou církev, s výjimkou ritu - ambrosiánského (v milánské diecézi) a - ritu - mosarabského. Tento obřad se formoval mezi 4. a 7. stol., hlavně pod vlivem mešního kánonu, který byl dílem Řehoře Velikého, a pod vlivem sepisování velkých - sakramentářů (sbírek mešních modliteb). V karolínském období se pak rozšířil do Francie a později do ostatních západních zemí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz