Římanům, list

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon epištoly

List sv. Pavla římské obci je poměrně rozsáhlým teologickým spisem Nového zákona. Jeho tématem je utvrzení římských křesťanů v Kristově evangeliu. Zejména se zde řeší vztah pohanokřesťanů a židokřesťanů. Ústřední myšlenkou je teze o ospravedlnění. Lidé obecně propadli vině, ale mají perspektivu spásy. Radostné poselství Boží, a nikoli zákon Mojžíšův, vede člověka k osobní spáse.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

epištoly

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz