Reverend

Kategorie: křesťanství

Z lat. reverendus, doslovně »ten, který je hoden úcty«. Uctivý titul a název dávaný příslušníkům duchovenstva a - řeholníkům. Superlativ (reverendissimus) je vyhrazen prelátům.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz