Reskript

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Z lat. rescriptus, »napsat v odpověď«. V - kanonickém právu je to »správní akt provedený písemně příslušným - představeným se správní pravomocí, kterým se podle jeho podstaty uděluje na základě něčí žádosti privilegium, - dispens nebo jiná výhoda« (CIC 59). Jde o právní institut, jenž pochází z římského práva. Bývala to »psaná odpověď«, kterou dávali římští císařové na žádosti podávané magistrátům.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz