Řehoř z Nyssy

Synonyma hesla: Grégorios z NyssyŘehoř NyssenskýKappadočtí otcové

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století

Ze tří velkých Kappadočanů má Basil přídomek Veliký, Řehoř Naziánský pak Teolog; opravdu velkým teologem je však Řehoř z Nyssy. Narodil se asi v roce 335 jako mladší bratr Basilův. Prožil stejně jako oba jeho vrstevníci období nadšeného zájmu o filozofická studia a snažil se prosadit také jako světský řečník, ačkoli už v církvi převzal úřad lektora. Filozofie ho však k sobě opět přitáhla; v šedesátých letech se začal věnovat askezi. Když se jeho bratr stal metropolitou v Cesareji a když získal všechny své přátele pro církevněpolitickou činnost, podnítil též Řehoře, aby přijal biskupské svěcení a stal se biskupem v Nysse. Ale ani Řehoř z Nyssy nebyl ušetřen mrzutostí. Vikář politické diecéze si našel záminku k obžalobě, a protože se Řehoř vyhnul útěkem zatčení, byl v roce 376 na synodě prohlášen za sesazeného. Když se pak po smrti císaře Valense změnila církevněpolitická situace, vrátil se zpět. Asi v roce 380 ho zvolili metropolitou v Sebaste. Na koncilu roku 381 vystupuje jako jeden z předních teologů obhajujících pravou nauku. Zákonem císaře Theodosia, kterým se církev měla konečně osvobodit od arianismu, byl jmenován řádným biskupem pro politickou diecézi pontskou. O jeho vážnosti svědčí několik pohřebních řečí, které přednesl při pohřbech členů císařské rodiny. Účastnil se ještě konstantinopolské synody v roce 394; brzy potom však zemřel.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanství

křesťanství

4. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz