Řehoř Divotvůrce

Synonyma hesla: Grégorios ThaumatúrgosŘehoř Thaumaturg

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 3. století

Život a působení Řehoře Divotvůrce nám daleko lépe než mnohá pojednání ukazují, jaký význam měl Origenes a origenovská teologie pro vnitřní život a šíření církve.
Řehoř se původně jmenoval Theodor; pocházel z přední pohanské rodiny. Jeho narození se odhaduje na dobu kolem roku 210. Křesťanství poznal jako asi čtrnáctiletý hoch; změna jména se spojuje s přijetím křtu. Měl v úmyslu studovat právo, a proto chtěl nastoupit spolu s mladším bratrem Athenodorem, jehož životní dráha byla podobná, na proslulou právnickou školu v Berytu. Oběma přišlo vhod spojit cestu do Berytu s cestou jejich sestry do palestinské Cesareje, kam byl povolán jejich švagr do služby místodržitele Palestiny. Krátce předtím přišel do Cesareje též Origenes, známý již jako věhlasný učenec. Jeho vyučování upoutalo oba bratry natolik, že už zůstali v Cesareji; od něho poznali zjevenou a pravou filozofii křesťanství. O osudu bratří se dovídáme z Řehořovy Děkovné řeči, kterou pronesl asi v roce 238 po pětiletém studiu u Origena. V ní mluví o duchovním probuzení člověka jako o aktu božské starostlivosti a nebeské milosti; tato řeč patří mezi nejlepší antické zprávy o obrácení.
Po několika letech ho pak Faidimos, biskup v Amaseji, vysvětil na biskupa pro jeho rodné město. Také Athenodoros přijal biskupské svěcení. Protože v Neocesareji nebyla tehdy ještě církevní obec (bylo tam údajně v té době 17 křesťanů), stal se tam Řehoř prvním biskupem. Během jeho biskupské služby se z tohoto původně pohanského města stalo město křesťanské, což se nestává samo od sebe. Koluje řada legend, vyprávějících o mimořádných divech, a proto přišel Řehoř k přídomku Divotvůrce (thaumatúrgos).
Za Deciova pronásledování uprchl Řehoř s částí věřících do hor. V roce 265 se účastnil spolu s bratrem první antiochijské synody proti Pavlovi ze Samosaty. Zemřel za panování císaře Aureliana (270–275). Říká se, že v den smrti zanechal ve městě jen tolik pohanů, kolik tam našel křesťanů v době, kdy nastoupil do biskupského úřadu.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

3. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz