Řeholní konstituce

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život

Z lat. constitutio, odvozeno z constituere, »zřídit«, »ustavit«. Základní předpisy (stanovy) pro uspořádání života jednotlivých řeholních společností. Obsahují »základní normy o řízení společnosti a kázni členů, o přijímání a vzdělávání členů a také o předmětu posvátných závazků« (CIC 587). Kromě toho vysvětlují - charisma, - spiritualitu a cíle společnosti, její povahu a ráz podle záměru zakladatelů a také zdravé tradice společnosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní životCopyright iEncyklopedie.cz