Redditio symboli

Kategorie: křesťanství

Lat. »navrácení symbolu«. Tak jako existovalo - traditio symboli, čili předávání - symbolu spočívající v tom, že katechumeni byli vzděláni v článcích víry v průběhu obřadu probíhajícího třetí a čtvrtou neděli - postní doby, tak na - Bílou sobotu proběhlo slavnostní vyznání víry a křtěnci oficiálně přednášeli - vyznání víry a tím vyznali jeho přijetí a předávání (»navrácení«).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz