Řeckokatolická církev

Kategorie: křesťanství

Je v novověku jednou z nejvíce pronásledovaných církví. Vznikla z pravoslavné rusínské církve na západní Ukrajině, která na základě Florentské unie (1439) obnovila brestskou unií r. 1596 jednotu s římskou církví. Jednání o unii za pravoslavnou církev inicioval arcibiskup metropolita kyjevský Michal Rahoz a s ním biskupové Hipacy Pociej, exarcha Cyryl Terlecký, Jonáš Hohola, Řehor, Leoncjusz a Dionizy dekretem z 2. 12. 1594. Do Říma přijeli dva biskupové: Hypaci, biskup vladimirský a ostrožský, a Cyryl, biskup ostrogský a lucský. Požádali o přijetí do římské církve, vyžádali si však právo zachovat vlastní liturgii a ostatní zvyklosti, to s odvoláním na florentskou unii. Poté byli všichni představení a členové sjednocené církve zbaveni klatby, která na ně byla uvalena po schizmatu 1054. Apoštolskou konstituci o unii rusínského národa s římskou církví podepsal papež Klement VIII. 23. 12. 1595. Řeckokatolická církev na Ukrajině a v Podkarpatské Rusi byla nepřízni vystavena ze strany carského Ruska, zejména po třetím dělení Polska (1795), kdy západní Ukrajina připadla Rusku. Mučedníkem a světcem je polocký biskup Josafat Kuncevič (*1580 - +1623), který byl zavražděn na vizitační cestě do Vitebska. V té době se relativnímu klidu těšila na Haliči, jež patřilo Rakousku (užhorodská unie 1649). Krutému pronásledování a násilnému sjednocování s pravoslavnou církví byla řeckokatolická církev vystavena v komunistických režimech východní Evropy. Po "synodu", který inscenoval sovětský režim a který vypověděl brestskou unii, byla řeckokatolická církev násilně sloučena s pravoslavnou ruskou církví (1946). Obdobný osud postihl i řeckokatolickou církev v Československu v r. 1948. Mnozí věřící, řadoví i hierarchové, byli vězněni dlouhá léta, prešovský biskup Pavol Gojdič zemřel ve vězení v den svých 72. narozenin dne 17. 7. 1960. V býv. Československu byla činnost řeckokatolické církve povolena v r. 1968.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz