Rajmund z Peňafortu

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí dominikáni

Časové zařazení: 12. století 13. století

Narodil se kolem roku 1175 na zámku Peňafortu u Barcelony. Stal se profesorem církevního práva v Bologni a později kanovníkem barcelonské katedrály. Na přání Petra Nolaska sestavil v roce 1222 stanovy pro nově zakládaný řád, jehož posláním bylo vykupovat křesťany z muslimského zajetí. Sám vstoupil k dominikánům a v letech 1238-1240 byl generálním představeným. Vyzval Tomáše Akvinského, aby napsal dílo “Summa contra gentiles”. Na pokyn Řehoře IX. vydal sbírku papežských dekretů. Mezi jeho spisy vyniká příručka pro zpovědníky “Summa casuum”. Zbytek života prožil v rodné Katalánii, kde se snažil navázat dialog s muslimy a kde také 6. ledna 1275 v Barceloně zemřel. Za svatého byl prohlášen v roce 1601.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

dominikáni

křesťanství

12. století

svatí

13. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz