Racionalismus

Kategorie: křesťanství

Z lat. ratio, »rozum«, »rozvaha«. V obecném smyslu označuje jakoukoli nauku, která přisuzuje mimořádný význam schopnosti lidského rozumu, nebo se snaží vyloučit jakoukoli možnost Božího - zjevení, nebo usiluje o snížení jeho vlivu. V dějinách - teologie označuje proud, pro který jsou přijatelné jen ty pravdy víry, které lze »pochopit« lidským rozumem. Tak se teologie stává filosofií. Pius IX. odsoudil antidogmatický r. v encyklice Qui pluribus (1846) a v Syllabus errorum (1864). Tento odsudek byl potvrzen na 1. - vatikánském koncilu konstitucí Dei Filius (1870).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz