Rabín

Kategorie: judaismus

Titul duchovního vůdce židovské komunity. Původně byla tato funkce vykonávána vedle běžného zaměstnání. Fungoval jako soudce a často i jako kazatel a vedoucí školy tóry a talmudu. Úřad rabína se utvořil v Evropě ve středověku a zůstal zachován dodnes v modifikované podobě, je srovnatelný s pozicí duchovních v křesťanských církvích.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz