Puritáni

Kategorie: křesťanství

Anglické nábožensko-morální očistné hnutí, které vzniklo kolem r. 1570, vzešlo z kalvinismu. V puritanismu se křesťanství, věrné bibli a asketické, utkalo s postojem nakloněným světu. Anglikánská církev se jevila puritánům jako příliš laxní a uvězněná v kultu. Více společného měli puritáni se skotskou církví (presbyteriální ústava). V polovině 17. stol. dosáhl jejich politický vliv v Anglii svého vrcholu úspěchy Olivera Cromwella. Ovšem mezitím došlo k odštěpením (independenti, stoupenci Richarda Baxtera aj.), která pokračovala dalšími rozkolnickými hnutími (svobodné církve). Opět jiní puritáni se vrátili zpět k anglické státní církvi, takže od té doby sice už neexistuje uzavřená puritánská instituce, ale rozšířený puritánský duch.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz