Pseudoepigrafy

Kategorie: křesťanství Bible

Podkategorie: Starý zákon

Tímto termínem se v protestantských církvích označují knihy Starého zákona, které v katolickém chápání patří do kánonu a označují se tam jako deuterokanonické knihy. Jde o knihy Tobiáš, Judit, 1. a 2. knihu Makabejskou, knihu Moudrosti, Sírachovcovu, Bárukovu a o menší části z jiných kanonických spisů (přídavky ke knize Ester, Zuzana, přídavky k Danielovi, Bél a drak, od draka k Babylónu, modlitba Azarjášova, mládenci v ohnivé peci, modlitba Manassova).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz