Prosperus

Synonyma hesla: Prosperus TiroProsper Akvitánský

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Prosperus Tiro z Aquitánie byl mnichem v Massilii (Marseille), kde se poprvé objevuje roku 428/429 a pobývá zde do roku 440. Pak se nachází v Římě, jak se doslechl Gennadius. Tam ho zaměstnává papež Lev Veliký v papežské kanceláři. Zemřel mezi roky 450 a 455.
Až do Augustinovy smrti vystupoval Prosperus v početných spisech proti semipelagiánům jako vášnivý zastánce Augustinovy nauky o milosti. Ve třicátých letech se však už tak jasně nevyjadřoval a už nevystupoval tak útočně. Zdůrazňoval silněji než dříve vocatio generalis (všeobecné povolání) a božské předzvědění jako příčiny naší spásy.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz