Prorok

Kategorie: křesťanství

Hebr. nábi., řec. prophétés, »ten, kdo mluví za někoho«. Ve SZ byli p. charismatické osoby, které na základě zvláštního Božího povolání se stávají posly jeho - Slova. Mohou také ohlašovat budoucnost, ale především vykládají Boží přítomnost v dějinách. Jejich specifickým posláním je zvláště vyzývat lid - Izraele k věrnosti - smlouvě, která ho spojuje s Bohem. Ke svému poslání využívají nejen slova, ale i - vidění a symbolická gesta. - Prorocké knihy, - proroctví, - prorokování.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz