Propaganda fide

Kategorie: křesťanství

Klement VIII. ustavil r. 1599 - kongregaci, kterou nazval De propaganda Fide, jež však po několika letech přestala existovat. Řehoř XV. ji znovu zřídil, tentokrát již natrvalo, s cílem šířit v celém světě víru. Pod kongregaci dnes spadají některé oblasti jihovýchodní Evropy a amerických kontinentů, téměř celá Afrika, Dálný Východ, Nový Zéland a Oceánie s výjimkou Austrálie a téměř všech Filipínských ostrovů. Je v pravomoci této kongregace zřizovat a členit misijní oblasti, předsedat ve správách - misií, dohlížet nad křesťanským životem věřících a nad kázní duchovenstva a - Katolickou akcí a konečně bdít nad katolickými školami a - semináři. Pokud jde o její činnost na poli oživení a spolupráce v misiích na celém světě, využívá kongregace zvláště papežských - misijních děl. Ustavením Regimini Ecclesiae universae (15. 8. 1967) přijala kongregace nový název: Kongregace pro evangelizaci národů nebo-li De Propaganda Fide, a v konstituci Pastor bonus (28. 6. 1988) je pojmenována jednoduše Kongregace pro evangelizaci národů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz