Pronásledování církve

Kategorie: křesťanství

Často jen obtížně je lze oddělit od pronásledování křesťanů. Jsou to opatření, která směřují k potlačení křesťanských církví a která ničí nebo omezují jejich vliv ve společnosti. V římské říši bylo křesťanství pronásledováno mj. proto, že odmítalo císařský kult. Na začátku středověku byly křesťanské církve potlačovány a pronásledovány zvláště pohanskými Normany, Slovany a Uhry. Také islám ohrožoval křesťanství, např. v 8. stol. ve Španělsku nebo od r. 1453 na Balkáně. Téměř v každé zemi působilo proticírkevní tendence osvícenství. Ve 20. stol. bylo utlačování zvláště tvrdé v nacionálně socialistickém Německu a v komunistických režimech ve východní Evropě a Asii.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz