Proměnění

Kategorie: křesťanství

Označuje změnu Ježíšova vzezření, když se hoře Tábor ukázal Petrovi, Jakubovi a Janovi ve svém Božství (Mt 17,1-9, Mk 9,1-13, Lk 9,28-36) a předešel tak své zmrtvýchvstání a naději věřících (Řím 8,29, 1 Kor 15,49, 2 Kor 3,18, Flp 3,21). Jako liturgický svátek se slaví 6. srpna.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz