Proklos Konstantinopolský

Synonyma hesla: Proklus Cařihradský

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Patriarchu Prokla Konstantinopolského (434–446) vysvětil konstantinopolský patriarcha Sisinnios na biskupa v Kyziku roku 426. Proklos však nemohl nastoupit do úřadu, neboť město si již dřív opatřilo biskupa, aby nemuselo uznat patriarchovo právo na biskupské svěcení. A tak Proklos zůstal v Konstantinopoli a získal si proslulost jako kazatel; držel se stranou od nestoriánského sporu. Mohl tak v obtížné situaci, v níž se církev ocitla po efeském koncilu, napomáhat k pokoji a zprostředkovat usmíření ve sporu Egypťanů s věřícími Východu.
Z 27 kázání, která se tradovala pod jeho jménem, nejsou všechna pravá. Zato však od něho pravděpodobně pochází větší počet kázání, jež se zachovala pod jménem Jana Zlatoústého. Kromě toho se zachovalo sedm listů.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz