Profanace

Kategorie: křesťanství

Z lat. profanatio, »znesvěcení«. Urážka nebo hrubý projev neúcty vůči posvátnému místu, která může být odčiněna kajícím obřadem. Vinník podléhá trestu podle - církevního práva. (srov. CIC 1211, 1376).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz