Privilegium petrinum

Kategorie: křesťanství

Umožňuje rozloučit platné - manželství mezi dvěma nepokřtěnými nebo mezi pokřtěným a nepokřtěným tehdy, když se tato manželství nepovažují za svátostná. P.p. je rezervované pouze - papeži jakožto nejvyššímu - pastýři. Důvodem k jeho aplikaci jsou případy, kdy povolení následného církevního sňatku znamená pro katolickou stranu ve svých důsledcích prospěch víry nebo spásy. Předpoklady pro uskutečnění p.p. musí být prozkoumány řádnou církevní autoritou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz