Přirozený zákon

Kategorie: křesťanství

Nakolik se člověk podílí na moudrosti a dobrotě Stvořitele, je pánem svých činů a je schopen obracet se k pravdě a dobru. P.z. vyjadřuje původní smysl pro mravnost, jenž člověku dovoluje rozlišovat prostřednictvím rozumu co je dobré a co je špatné, pravdu a lež. P.z., vepsaný v srdci člověka (srov. Řím 2,15) ukazuje člověku cestu, která vede ke konání dobra a k dosažení vlastního cíle. Odkazuje na první a základní pravidla, jimiž se řídí mravní život. Jeho stěžejním bodem je tužba po Bohu a podřízení se jemu jako zdroji a soudci všeho dobra, a smysl pro druhé jako sobě rovné. P.z. je ve svých hlavních přikázáních vyložen v - desateru. P.z. je univerzální a neměnný, i když jeho uplatnění může být velmi rozličné a jeho požadavky nemusí všichni ihned správně chápat (srov. Kat. 1954-1960).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz